La pruïja del cuir cabellut podria ser un signe d’aquesta afecció de la pell ...