Acabarà de morir la frase 'cos d'estiu'? A continuació s’explica com podem acabar definitivament la dita tòxica i fer un pas més cap a una societat que inclogui la mida