Per què la pandèmia ha exercit pressió sobre les dones per aconseguir una llista de dipòsits previs al nadó