On és l’efusió de preocupació i cobertura quan desapareixen els negres?