Hem intentat Bondi Sands Express Foam i això és el que et proporciona un temps de desenvolupament d'una hora ...