Hem parlat amb els principals puntals del món per saber quines són les tendències enormes per al 2020 (i quines seran les següents)