Aquest nou bronzejat és, literalment, el sol d’una ampolla