Aquesta escola de noies de Londres acaba de convertir-se en la primera en adoptar The Halo Code, comprometent-se contra la discriminació del cabell negre