Per això, sens dubte, no hauria de tenir Botox si ets vegà