Aquesta crema de 20 lliures ha estat batejada per milers de dones com la millor de tots els ulls cansats