El «front d’ombra» és el secret del maquillador per falsificar arcs més complets. A continuació s’explica com fer-ho