Totes aquestes són les excepcions a la 'regla del 6'