El 'salmonet d'un minut' es torna salvatge a TikTok i diguem que és la tendència capil·lar més valenta