El repte del coixí és la tendència viral més fàcil i estranya de la quarantena