Les arracades més afavoridores per a cada forma de cara per equilibrar i ressaltar les proporcions