Les ampolles d’aigua de l’illa de l’amor acaben de caure i seran l’últim accessori d’estiu