Escòcia es converteix en el primer país del món a afegir història LGBTQ + al currículum escolar