Les 'ones salades' són el pentinat de noia divertida que es pot provar aquest estiu (i requereixen un estil nul)