Sabrina Elba en la lluita per la justícia racial, la vida amb Idris i la seva línia de cura de la pell neutra en matèria de gènere