La 'il·luminació amb anells' és la tècnica del color de baix manteniment per fer que els cabells es trenquin