La 'pell rebrot' és la tendència suau de bellesa que calma la inflamació i la sensibilitat