Les celles plomades són * la * tendència de l’aïllament que s’adapta literalment a tothom ... a continuació s’explica com es pot veure