Paul Mescal va dedicar adorablement el seu BAFTA a Daisy Edgar-Jones, anomenant-la 'una de les millors persones que coneix' (i la va fer plorar adequadament).