'El cabell fora de l'oficina' és la tendència rebel que tothom demana als salons