Una olla d’aquestes pastilles de pasta de dents sostenibles i blanquejants de dents es ven cada minut, per què hi ha tot el bombo?