En perdre la vostra virtut de bloqueig: sóc l’única persona que se sent culpable de sortir?