El matrimoni o la hipoteca de Netflix està desconcertat, però no puc deixar de veure-ho