Les mares comparteixen el que desitjaven saber sobre la recuperació post-part en aquesta campanya de potenciació, des de la manca de vincles amb el nadó fins a la incontinència fecal