Els compradors de Morrisons que s’enfronten a la pobresa d’època ara poden “demanar Sandy” per obtenir productes sanitaris gratuïts