Els aspectes més destacats dels diners són la tendència capil·lar que ens demana als salons i que són universalment afavoridors