Avortament involuntari: totes les preguntes que teniu, respostes pels experts