Miley Cyrus va escriure la carta d’amor més dolça a Hannah Montana en el 15è aniversari de l’estrena a Disney del programa