Remordiment per bloqueig: creus que has perdut una oportunitat de creixement? No estàs sol