'Em pregunten si sóc el client o la treballadora social': la principal advocada negre del Regne Unit sobre els prejudicis amb què s'ha enfrontat al sistema judicial