'Em van dir que la redundància em permetria passar més temps amb el meu bebè': una mare embarassada comparteix la seva experiència de discriminació per embaràs a mesura que augmenten els casos a causa del Covid-19