Em va avergonyir el meu aspecte de bellesa de baix manteniment, però em va fer sentir més empoderat que mai durant el tancament