Com fer front als atacs de pànic durant el bloqueig