A continuació s’explica per què hauríeu de portar un sostenidor durant el tancament