És per això que hem de guardar estàtues i recordatoris del passat, i també honorar els símbols del futur