Aquí és exactament per què Wiley és antisemita i racista, malgrat les seves afirmacions contràries