Les ungles de Chrome són aquí per alegrar el joc de mani