Després de passar tant temps tancat, més de nosaltres experimentem ansietat de separació de les nostres bombolles que mai