Un jove de 107 anys que ha viscut dues guerres mundials, accidents financers i grip espanyola va escriure una carta d'esperança que * tots * hem de llegir