7 mares noves comparteixen les pràctiques pirates que juren per navegar a la vida amb un nounat aïllat